Het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de accountants en belastingconsulenten.

Het Instituut ziet toe op de opleiding en verzekert de permanente organisatie van een korps van specialisten. Het zal ook de organisatie controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Tot slot waakt het Instituut erover dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd.

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Ze stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Dit doen ze in samenwerking met tal van partners, in het bijzonder de Innovatiecentra en Flanders DC.

MyTrustO is een neutrale dienstverlening, gebaseerd op een nieuwe filosofie en ontworpen vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk. MyTrustO is open en toegankelijk voor iedereen. Via dit objectief en juridisch aanvaard systeem lossen mensen zelf hun schulden op termijn af, zonder dat daarbij nog een dagvaarding of vonnis nodig is. En de schuldeisers vorderen hun schuldvordering in zonder bijkomende kosten te maken. Deze aanpak verandert het huidige systeem structureel en geeft mensen met schulden en schuldeisers een nieuw toekomstperspectief. We hopen dat steeds meer bedrijven deze vorm van ‘Ethisch Verantwoord Invorderen’ toepassen.

NSZ staat voluit voor Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, bestaat al sinds 1967 en telt momenteel ruim 40.000 leden, die allemaal ondernemer zijn. NSZ is een interprofessionele organisatie en op die manier bondgenoot van alle zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s in ons land.

NSZ verdedigt dag in dag uit de belangen van iedereen die onderneemt.  Dat doen ze door te wegen op het beleid en goede contacten te onderhouden met ministers, parlementsleden en partijvoorzitters van alle mogelijke kleuren, maar ook door uw stem te laten weerklinken in de media.